Rugăciunea Cuvioasei Maicii noastre Alipia de la Goloseev (Romanian)

O Cuvioasă Maica noastră Alipia!

Caută cu mila ta cea bogată spre noi săracii, neputincioşii si dispreţuiţii, şi mijloceşte înaintea Domnului Dumnezeu ca să reverse şi peste noi nevrednicii o picătură din harul Său, să ne ierte pe noi de toate păcatele şi relele cu care am rănit voia Sa cea sfântă, să ne tămăduiască de toate bolile ce vin asupra noastră, ca pentru rugăciunile tale să nu ne lase pe noi netrebnicii  robii Săi (numele) să greşim până în sfârşit, ci să ne întoarcă pe noi pe calea dreptăţii, ca toţi împreună cu tine să slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Комментирование этой статьи запрещено.